Leden

Oproep tot nieuwe medewerkers 

Om onze wijkwerking stevig te verankeren in de wijk, op maat van onze bewoners activiteiten te organiseren en  aanspreekpunt te zijn voor ideeën of verzuchtingen willen wij graag onze vinger aan de pols houden.  Daarom willen we per straat één aanspreekpunt hebben. Deze man / vrouw is het communicatiekanaal voor zijn of haar straat naar het wijkcomité toe. We vragen deze persoon om de wijkkrantjes in de eigen straat te verdelen. En als deze persoon dit wil, kan hij / zij deelnemen aan de organisatie van één of meer activiteiten in samenwerking met de werkgroepen vanuit de wijkraad.

Ben jij de persoon voor jouw straat ? contacteer ons op info.rodenbachwijk@gmail.com

De leden van de vzw Sint-Lutgard-/Rodenbachwijk :

  • BARDYN Marie Rose, Bestuurder
  • BILLIET Sandra, Voorzitter
  • DEPAEPE Willy, Ondervoorzitter
  • DESOMBERE Patrick, Secretaris
  • RAMBOER Charlotte, Bestuurder
  • VANTOURNHOUT Geert, Bestuurder
  • VANGRAEFSCHEPE Severine, Bestuurder

De overige leden van het wijkcomité :

  • DE CAT Bernard
  • DELRUE Joceline
  • VERHANNEMAN Paul